از دور تا دیر - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه

از دور تا دیر

#عنوان
1
گرد گردون - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
گرد گردون
03:04
2
ساز سامان - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
ساز سامان
05:10
3
مینوی نوا - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
مینوی نوا
01:51
4
نغمه تر - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
نغمه تر
03:41
5
پی خجسته - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
پی خجسته
03:29
6
نو آیین - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
نو آیین
03:54
7
نهانسو - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
نهانسو
03:45
8
پنجه در پرده - ارژنگ سیفی زاده و نوید افقه
پنجه در پرده
04:45
© نشر و پخش جوان
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام