معرفی - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری

معرفی

#عنوان
1
بیقرار - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
بیقرار
03:28
2
توهمه دنیامی - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
توهمه دنیامی
03:21
3
جدایی - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
جدایی
03:20
4
شک ندارم - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
شک ندارم
02:28
5
شیر خدا - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
شیر خدا
03:42
6
بهونه - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
بهونه
04:21
7
حس میکنم - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
حس میکنم
03:37
8
هیچوقت نفهمیدی - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
هیچوقت نفهمیدی
03:00
9
باور خوشبختی - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
باور خوشبختی
03:32
10
یادگاری - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
یادگاری
03:08
11
حس عاشقی - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
حس عاشقی
03:50
12
بغض کهنه - علی کوشا و علی افراشته و وحید نادری
بغض کهنه
04:00
© آوای شباهنگ
3 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام