دکلمه

دکلمه

masih

لیست آهنگ ها

دکلمه و تکنوازی ویلنسل گوش کنید
فاضل جمشیدی
آواز و تار (مجنون بیابانی) - دکلمه ی غزل ویرانه گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور) گوش کنید
همایون خرم
دکلمه گوش کنید
سعید صالحی
نادر شیرانی
دکلمه دیوار ها گوش کنید
سالار عقیلی
نصراله مدقالچی
مجید درخشانی
نبض تپنده (دکلمه) گوش کنید
رضا آریایی
دکلمه و تکنوازی کلارینت گوش کنید
فاضل جمشیدی
دکلمه ی غزل نوید شادی گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان