هم اکنون

هم اکنون

Adam hustler

لیست آهنگ ها

درآمد (چند ضربی) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
بداهه نوازی (کرشمه، زنگوله) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
هفت ضربی (برا اساس زنگ شتر) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
بداهه نوازی (زابل، مویه) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
پنج ضربی (بر اساس زابل، مویه) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
بداهه نوازی (مخالف) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
دو ضربی (مخالف) مایه دشتی سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
قطعه ی پدر سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
بداهه نوازی (حاجیانی، دشتی،...) سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
شش ضربی (دشتی) نوا سه گاه گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
ضربی بداهه نوازی (بر اساس گردانیه) نوا گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
بداهه نوازی (درآمد، گردانیه،...) نوا گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
شانزده ضربی (بر اساس نهفت و نشابورک) نوا گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
بداهه نوازی (مجسلی، عشاق) نوا گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
قطعه اکنون نوا گوش کنید
بامداد ملکی
فرزام سلامی
هفت هیچ گوش کنید
رادیو هیچ
دستگاه ماهور 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه ماهور 3 گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف هستی چه بود گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف خریدار تو گوش کنید
غلامحسین بنان
چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
Einekleine-nachtsmusik گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Drwily-stage-1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Crashman گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Bubbleman گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Eatman گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Endtheme گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Desertlullaby گوش کنید
گروهی از هنرمندان
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
پیش پرده، ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
رقص هندی، ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
رقص عربی، اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
رقص یونانی، شور گوش کنید
فرامرز پایور
رقص چینی گوش کنید
فرامرز پایور
رقص خوارزم، سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
رقص ایرانی، شور گوش کنید
فرامرز پایور
رقص اسلاو، اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
رقص تاتار، چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
رقص دسته جمعی گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ شور گوش کنید
فرامرز پایور
اوس علی بنا، شور گوش کنید
فرامرز پایور
می خرم برات تی تیش - مینا، سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
نمی دونم کیه، چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
رقص مات، شور گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ ناز، چهارگاه، حصار گوش کنید
فرامرز پایور
باباکرم، چهارگاه، زابل گوش کنید
فرامرز پایور
دورت می گردم، چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1 گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2 گوش کنید
فرامرز پایور
لولو خورخوره، ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
خاله رو رو، دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
هستی گوش کنید
پازل بند
مرشد مرادی 1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
من دیوانه گوش کنید
گروه دارکوب
احسان خواجه امیری