غلامحسین بنان

غلامحسین بنان

لیست آهنگ ها

ای ایران (ریمیکس) گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف رؤیای هستی (آواز اصفهان و دستگاه سه گاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز دشتی 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز کرد بیات گوش کنید
غلامحسین بنان
می ناب (عشاق - بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
ساز و آواز ۱ (آواز اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جذبه ی ماه (آواز دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف آتش جاویدان (آواز افشاری) گوش کنید
غلامحسین بنان
ساز و آواز ۲ گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه همایون، اجرا 1328 گوش کنید
غلامحسین بنان