اسما خوشش اومده

اسما خوشش اومده

اسما

لیست آهنگ ها

تاب بنفشه گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
زغالچی گوش کنید
گروه عجم
طعم شیرین خیال گوش کنید
گروه دال
خانه بردوش گوش کنید
گروه پالت
ناگهان گوش کنید
محسن شریفیان
مرغ سحر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
اپیزود دو گوش کنید
چوچای
هست و نیست گوش کنید
سینا شعبانخانی
ره عشق گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی تنبور(اصفهان مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
نشان یار گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی نی (اصفهان مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
یارب گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی دیوان (دشتی مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
بنمای رخ گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی نی (دشتی ) گوش کنید
فرشاد عباسی
با یار گفتیم گوش کنید
فرشاد عباسی
بداهه نوازی دیوان (شور مقامی) گوش کنید
فرشاد عباسی
بی من مرو گوش کنید
فرشاد عباسی
پادکست آوا - قسمت پنجم گوش کنید
دی جی آلفا
عطر تو گوش کنید
کاوه آفاق
دریا گوش کنید
ایهام
لیلاچه گوش کنید
گروه چارتار
عاشقانه نیست گوش کنید
علیرضا قربانی