سنتی

سنتی

یاسین افشار

لیست آهنگ ها

یه ی دل , مزگانی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
علی اکبر مرادی
مه گری گوش کنید
بیژن کامکار
دو به دو گوش کنید
بیژن کامکار
جوانه گوش کنید
بیژن کامکار
وارانه گوش کنید
بیژن کامکار
ناسکوله(بی کلام) گوش کنید
بیژن کامکار
لای لای گوش کنید
بیژن کامکار
جوانه (بی کلام) گوش کنید
بیژن کامکار
که ویار گوش کنید
بیژن کامکار
سوره گل گوش کنید
بیژن کامکار
ناسکوله گوش کنید
بیژن کامکار
فسانه گوش کنید
ایرج بسطامی
مقدمه ابوعطا تار کیوان ساکت گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف ذلیل و بیچاره گوش کنید
ایرج بسطامی
چهار مضراب ابوعطا گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز ابوعطا(درآمد و حجاز) گوش کنید
ایرج بسطامی
چهار مضراب حجاز گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز حجاز گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف هزار جهد گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف چرخ نیلوفری گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز راست پنجگاه گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف راک گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز راک گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف دانی کدام دولت گوش کنید
ایرج بسطامی
چهار مضراب راست پنجگاه گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف خانه بوی گل گرفت گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز شور همراه با کمانچه گوش کنید
ایرج بسطامی
قطعه عشاق گروه نوازی گوش کنید
ایرج بسطامی
ادامه ساز و آواز شور از پرده عراق تا فرود به شور گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف واژه واژه ترا می نویسم گوش کنید
ایرج بسطامی
قطعه آغاز گروه نوازی گوش کنید
ایرج بسطامی
سنتور تنها درآمد همایون گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف گل و نسرین گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز همایون (تحریر خیال) همراه با سنتور گوش کنید
ایرج بسطامی
قطعه گلبانگ گروه نوازی گوش کنید
ایرج بسطامی
ادامه ساز و آواز همایون از پرده بیداد به بیات ترک و بازگشت،فرود به همایون گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف به یاد رهی گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف خانه بوی گل گرفت گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف حال دل گوش کنید
بهرام سارنگ
پیش درآمد قدیمی گوش کنید
بهرام سارنگ
بی نیاز گوش کنید
بهرام سارنگ
آوازبا سنتور 1 گوش کنید
بهرام سارنگ
چهار مضراب مخالف گوش کنید
بهرام سارنگ
آواز با سنتور 2 گوش کنید
بهرام سارنگ
بی خبری گوش کنید
بهرام سارنگ
درویش گوش کنید
بهرام سارنگ
پیش درآمد گوش کنید
بهرام سارنگ
دل و دین گوش کنید
بهرام سارنگ
باد صبا گوش کنید
بهرام سارنگ
شد خزان گوش کنید
بهرام سارنگ
جلوه گاه عشق گوش کنید
بهرام حصیری
راز و نیاز گوش کنید
بهرام حصیری
کوی محبت گوش کنید
بهرام حصیری
رویای پریشان گوش کنید
بهرام حصیری
خزان در بهاران گوش کنید
بهرام حصیری
همنوازی گوش کنید
بهرام حصیری
قناری من گوش کنید
بهرام حصیری
چشم باور گوش کنید
بهرام حصیری
در بهار امید گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ افشاری گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
جان من گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
بهار دلکش گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ ابوعطا گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
گریه کن گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
آتش دل گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
نرگس مست گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
شاه من ماه من گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
نوع بشر گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
هزار دستان گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ چهارگاه گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
شبی یاد دارم گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
بس کن ای دل گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ بیات ترک گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
امان از این دل که داد گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
از غم عشق تو گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
مقدمه (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
ساقی نامه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) گوش کنید
شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی گوش کنید
شهرام ناظری
چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان
نبرد خود با خودی گوش کنید
محمد طریقت
گم گشته گوش کنید
محمد طریقت
بی قرار گوش کنید
محمد طریقت
غوغای سکوت گوش کنید
محمد طریقت
حلقه ی تکرار گوش کنید
محمد طریقت
بازگشت به خود گوش کنید
محمد طریقت
دلدار من گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
نوایی (بر اساس مقام نوایی، موسیقی تربت جام) گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
باغ من و بهار من گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
تا بر دوست گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
صحبت جانانه گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
سیب سرخ خورشید گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
دوست بدارید گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
پیش درآمد پهلوانی گوش کنید
گروه عجم
بحر طویل اعجمی گوش کنید
گروه عجم
صنم بیا گوش کنید
گروه عجم
ضربی سیمرغ گوش کنید
گروه عجم
گل ایران گوش کنید
گروه عجم
پیش درآمد تمنا گوش کنید
گروه عجم
مادران سرزمین گوش کنید
گروه عجم
رنگ عجم بالاسی گوش کنید
گروه عجم
اغواگر گوش کنید
گروه عجم
طیبه جان گوش کنید
گروه عجم
ضربی دهکردی گوش کنید
گروه عجم
کردی خانه گوش کنید
گروه عجم
غیرت گوش کنید
گروه عجم
آواز خرابات گوش کنید
گروه عجم
زغالچی گوش کنید
گروه عجم
چه شورها گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
لیلی وش گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
بلبل شوریده گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
افتخار آفاق گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
فرشته ی رحمت (بی کلام) گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
دل هوس گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
باد خزانی گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
خدای دادگر گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
دیدم صنمی گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
خون جوانان وطن گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
حجاب گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
تاج خسروان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
ای امان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
مارش جمهوری گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
ترک چشم گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
تصنیف افشاری (بی کلام) گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
شوستر گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
آذربایجان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
دست حق گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
گریه ی مستی گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
باد فرح بخش گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
قدرت عشق گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
تصنیف شور (بی کلام) گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
از کفم رها گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
ارمنستان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
چاره ی دل گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
زلف پریشان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
مارش خون گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
گریه کن گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
محبوب من وطن گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چوپانی گوش کنید
پرویز مشکاتیان
دلشکن گوش کنید
پرویز مشکاتیان
ماهرو گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بیا تا گل برافشانیم گوش کنید
پرویز مشکاتیان
سوختگان گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بهارا گوش کنید
پرویز مشکاتیان
سر انداز گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چند مضراب بیداد گوش کنید
پرویز مشکاتیان
نا کجا آباد گوش کنید
پرویز مشکاتیان
داد و بیداد گوش کنید
پرویز مشکاتیان
دلبرا گوش کنید
پرویز مشکاتیان
پروانه گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بیا تا گل برافشانیم گوش کنید
پرویز مشکاتیان
همایون گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
همایون گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
در گلستانه ۱ گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه ۲ گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه ۳ گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 4 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 5 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 6 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 7 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 8 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 9 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 10 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 11 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 12 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 13 گوش کنید
شهرام ناظری
شهیدان خدایی گوش کنید
شهرام ناظری
دیار بی قراران گوش کنید
مسعود کهریزی
آواز اصفهان گوش کنید
مسعود کهریزی
درد آشنایان (نهفته) گوش کنید
مسعود کهریزی
بخوان ز نگاهم گوش کنید
مسعود کهریزی
نگاه خموش گوش کنید
مسعود کهریزی
غوغای هستی گوش کنید
مسعود کهریزی
آواز ابوعطا گوش کنید
مسعود کهریزی
شادی فردا گوش کنید
مسعود کهریزی
آشتی گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
حدیث گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
دل نیست گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
تقدیر گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
غوغای هستی گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
میخواهمت گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
اشک غم گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
مرد گوش کنید
مهرداد پیکر زاده
فضل الله توکل
پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
محفل مستانه گوش کنید
منصور علی صفایی
عشق مولا گوش کنید
منصور علی صفایی
مونس دل گوش کنید
منصور علی صفایی
بیادت بودم گوش کنید
منصور علی صفایی
همدم روزگار گوش کنید
منصور علی صفایی
یا من هو گوش کنید
منصور علی صفایی
اشک حسرت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حال پریشان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
گل مریم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
قافله عمر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
پنجره باز می شود گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من فرزند ایرانم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حالا چرا گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تاج خوشبختی گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ای مجلسیان گوش کنید
ایرج بسطامی
سنتور و آواز(درآمد،جامه دران) گوش کنید
ایرج بسطامی
دل انگیزان(اجرای گروه) گوش کنید
ایرج بسطامی
تار و آواز(عراق و نهیب) گوش کنید
ایرج بسطامی
گلنوش(اجرای گروه) گوش کنید
ایرج بسطامی
سنتور تنها گوش کنید
ایرج بسطامی
نی و آواز(دشتستانی) گوش کنید
ایرج بسطامی
نفس باد صبا گوش کنید
ایرج بسطامی
کمانچه و آواز(سه گاه) گوش کنید
ایرج بسطامی
الا یا ایها الساقی گوش کنید
ایرج بسطامی