داغ،فراق

داغ،فراق

اسماعیل

لیست آهنگ ها

آی آدما گوش کنید
حمید غلامعلی
اشک گوش کنید
حمید غلامعلی
پرواز گوش کنید
حمید غلامعلی
نای بی نوا گوش کنید
حمید غلامعلی
دیدار آخر گوش کنید
حمید غلامعلی
نازنین گوش کنید
حمید غلامعلی
باغ ستاره گوش کنید
حمید غلامعلی
مرداب گوش کنید
حمید غلامعلی
یادگار گوش کنید
حمید غلامعلی
وسعت سبز گوش کنید
حمید غلامعلی
تصنیف مهربونی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف شعله مهر گوش کنید
ملک محمد مسعودی
دیلمان - آواز دشتی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف آه شبگیر گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز دشتی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
قطعه پاری یو گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف گل اسپید گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز بختیاری - تصنیف گلمی یار گلمی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز شوشتری گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف چویل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف جوانی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب دشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف حالا چرا گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف دام صیاد گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
قطعۀ حزین گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی فرود به ترک گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف بس کن ای دل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شکستهسازی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف مرغ بهشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
سفید و سیاه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بوی بهار می دهد گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بهار من گذشته شاید گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
قطعه ی بی کلام گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
از خانه تا میخانه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چشمان سبز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
نیلز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شاهد غم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تمنای وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
دود عشق گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
موزیک بی کلام تمنای وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف باز آمدم (سه گاه) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز با نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ضربی مخالف نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
غم یار گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف بی کلام گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
غریب مهربان گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
موج اشک گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
آهوی دل گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
حال غریبان گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
آیه های باران گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
محرم راز گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
عکس روی ماه گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
دل های بی قرار گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
آواز 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف کجایی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز: شوشتری گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف ای جان من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف یار من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف جان جانم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ادامه تصنیف جان جانم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
دلگیری گوش کنید
ماکان بند
مادر مرا ببخش - نغمه جاوید (مادر) گوش کنید
حمید غلامعلی
هولوکاست جنگل گوش کنید
گروه خورشید سیاه
اشک سیاه گوش کنید
گروه خورشید سیاه
خواب گوش کنید
گروه خورشید سیاه
کنسرو نهنگ گوش کنید
گروه خورشید سیاه
ریزگرد عربی گوش کنید
گروه خورشید سیاه
قاره کثیف گوش کنید
گروه خورشید سیاه
داروک گوش کنید
گروه خورشید سیاه
کرمان گوش کنید
گروه خورشید سیاه
هفتم تیر 66 گوش کنید
گروه خورشید سیاه
لوت گوش کنید
گروه خورشید سیاه
چه جور بگم گوش کنید
گروه خورشید سیاه
تصنیف در کوی جانان گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 1 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف اندوه نهفته گوش کنید
صدیق تعریف
گروه نوازی گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف قدیمی مشو ای دوست گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف لبخند گل گوش کنید
صدیق تعریف
حیران گوش کنید
صدیق تعریف
سرکوه بلند گوش کنید
صدیق تعریف
خسته بال گوش کنید
صدیق تعریف
گذاران گوش کنید
صدیق تعریف
خیال انگیز گوش کنید
صدیق تعریف
ترنج گوش کنید
صدیق تعریف
درخت روشنای گوش کنید
صدیق تعریف
سوخته دل گوش کنید
صدیق تعریف
پیرانه سر گوش کنید
صدیق تعریف
مهتاب گوش کنید
صدیق تعریف
راز پنهان گوش کنید
صدیق تعریف
نرگس مست گوش کنید
صدیق تعریف
نور و نیلوفر گوش کنید
صدیق تعریف
قافل گل گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف نسیم سحر گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 1 گوش کنید
صدیق تعریف
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی) گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف قدیمی شور و شیدایی گوش کنید
صدیق تعریف
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف فریاد گوش کنید
صدیق تعریف
چهارمضراب راست پنجگاه گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف بلبل شوریده (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 1 (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف دیدم صنمی (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 2 (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف مارش خون (خسرو خون) (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
رنگ کوراغلو (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
پیش درآمد اصفهان (اصفهان) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز سوز و گذاز (اصفهان) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف تا رخت (ریشه در آب) (اصفهان) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز رامکلی (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف الا ساقیا (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 3 (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف ترک چشم (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
خونه عاشقی گوش کنید
معین سیدی پور
قبله گاه گوش کنید
معین سیدی پور
حرف آخر گوش کنید
معین سیدی پور
تنها ترین گوش کنید
معین سیدی پور
ترمه(بی کلام) گوش کنید
معین سیدی پور
مرا دریاب گوش کنید
معین سیدی پور
پشیمانم گوش کنید
معین سیدی پور
آواره گوش کنید
معین سیدی پور
دریا گوش کنید
معین سیدی پور
غزل گوش کنید
معین سیدی پور
دوباره گوش کنید
معین سیدی پور
فریاد رس گوش کنید
معین سیدی پور
چشمه و کویر گوش کنید
معین سیدی پور
مگه میشه گوش کنید
معین سیدی پور
ناجی گوش کنید
معین سیدی پور
قسم گوش کنید
معین سیدی پور
وقتی نیستی گوش کنید
معین سیدی پور
خونه عاشقی گوش کنید
معین سیدی پور
قبله گاه گوش کنید
معین سیدی پور
حرف آخر گوش کنید
معین سیدی پور
تنها ترین گوش کنید
معین سیدی پور
ترمه(بی کلام) گوش کنید
معین سیدی پور
مرا دریاب گوش کنید
معین سیدی پور
پشیمانم گوش کنید
معین سیدی پور
آواره گوش کنید
معین سیدی پور
دریا گوش کنید
معین سیدی پور
سکانس آخر گوش کنید
فرخ قریب
ظالم گوش کنید
فرخ قریب
باتوام گوش کنید
فرخ قریب
گیتار شکسته گوش کنید
فرخ قریب
فرصت گوش کنید
فرخ قریب
عاشق بی نهایت گوش کنید
فرخ قریب
شرط پرواز گوش کنید
فرخ قریب
دلتنگی گوش کنید
فرخ قریب
اولین گناه آدم گوش کنید
فرخ قریب
تنهایی گوش کنید
فرخ قریب
سکانس آخر گوش کنید
فرخ قریب
ظالم گوش کنید
فرخ قریب
باتوام گوش کنید
فرخ قریب
گیتار شکسته گوش کنید
فرخ قریب
فرصت گوش کنید
فرخ قریب
عاشق بی نهایت گوش کنید
فرخ قریب
شرط پرواز گوش کنید
فرخ قریب
دلتنگی گوش کنید
فرخ قریب
اولین گناه آدم گوش کنید
فرخ قریب
تنهایی گوش کنید
فرخ قریب
رسوا گوش کنید
پیام مقامی
باور گوش کنید
پیام مقامی
تنهام نزار گوش کنید
پیام مقامی
به خودت نناز گوش کنید
پیام مقامی
چراغ عشق گوش کنید
پیام مقامی
اگه حواست با منه گوش کنید
پیام مقامی
جبران گوش کنید
پیام مقامی
خدایا گوش کنید
پیام مقامی
حس چشمات گوش کنید
پیام مقامی
جان جانان گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
خدا صبرت بده گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
چهارباغ گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
حس کن گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
بازا گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
و اینک عشق گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
جانم تویی گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
دور از تصور گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
ای عاشقان گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
وای از جدایی گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
مروارید عشق گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف
گلمدین (نیامدی) گوش کنید
بابک رادمنش
سامی یوسف