عصر جدید

عصر جدید

کوارتت گیتار زه صدا

لیست آهنگ ها

lo Cerco La Titina - Excerpt from the film Modern Time گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Voyage noir گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Pop گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Introduction Et Fandango گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Sabre Dance گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Toward the Far Away land گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Sevilla ﴾sevillanas﴿ گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
El gato montes. Espanola گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
Hungarian dance. No۵ گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا
بارون بارونه گوش کنید
کوارتت گیتار زه صدا