علی
علی
0 دنبال کننده0 دنبال شونده
لیست ها
torki
torkiعلی
30 آهنگ
esfahan
esfahanعلی
14 آهنگ
mersana
mersanaعلی
16 آهنگ
saleh
salehعلی
35 آهنگ
گلچین
گلچینعلی
24 آهنگ
گلچین
گلچینعلی
25 آهنگ
گلچین
گلچینعلی
14 آهنگ
لیست های مورد علاقه
هنرمندان مورد علاقه
صابر خراسانی
صابر خراسانی
76 دنبال کننده