روژین مجیدی
روژین مجیدی
0 دنبال کننده1 دنبال شونده
لیست های مورد علاقه
هنوز لیستی توسط روژین مجیدی دنبال نمی شود.
هنرمندان مورد علاقه
سینا حجازی
سینا حجازی
1071 دنبال کننده
بمرانی
بمرانی
477 دنبال کننده
النی کارایندرو
النی کارایندرو
74 دنبال کننده
میلاد عمرانلو
میلاد عمرانلو
79 دنبال کننده
کریستف رضاعی
کریستف رضاعی
242 دنبال کننده
گروه آوازی تهران
گروه آوازی تهران
30 دنبال کننده
حسین علیزاده
حسین علیزاده
1947 دنبال کننده
ابوالحسن صبا
ابوالحسن صبا
392 دنبال کننده
ارسلان کامکار
ارسلان کامکار
110 دنبال کننده
مسعود شعاری
مسعود شعاری
252 دنبال کننده