بنان استاد بزرگ

بنان استاد بزرگ

0 دنبال کننده76 آهنگ (07:31:25)
#عنوان
1
10:18
2
مقدمه ی تصنیف شب (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف شب (آواز بیات اصفهان)
01:52
3
06:16
4
تصنیف امروز مها (آواز ابوعطا) - غلامحسین بنان
تصنیف امروز مها (آواز ابوعطا)
02:16
5
تصنیف پرتو محبت (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
تصنیف پرتو محبت (آواز دشتی)
06:19
10
09:19
12
لاله ی خونین (افشاری) - روح الله خالقی و غلامحسین بنان
لاله ی خونین (افشاری)
04:44
14
خوشه چین (بیات اصفهان) - روح الله خالقی و غلامحسین بنان
خوشه چین (بیات اصفهان)
03:12
17
تصنیف رقص درو (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
تصنیف رقص درو (دستگاه چهارگاه)
05:12
20
01:19
22
تصنیف هنر تو (دستگاه همایون) - غلامحسین بنان
تصنیف هنر تو (دستگاه همایون)
04:20
24
تصنیف افسون سخن (آواز کرد بیات) - غلامحسین بنان
تصنیف افسون سخن (آواز کرد بیات)
05:15
28
تصنیف بهشت عاشق ۲ (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
تصنیف بهشت عاشق ۲ (دستگاه شور)
07:17
29
مقدمه ی تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان)
01:25
31
تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان)
06:34
32
تصنیف افسون سخن (آواز کرد بیات) - غلامحسین بنان
تصنیف افسون سخن (آواز کرد بیات)
05:15
34
تصنیف میکده ی آرزو (دستگاه سه گاه) - غلامحسین بنان
تصنیف میکده ی آرزو (دستگاه سه گاه)
05:07
37
تصنیف چشم آتشین (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
تصنیف چشم آتشین (آواز دشتی)
11:34
40
تصینف قصه ی شب (دستگاه همایون، آواز شوشتری) - غلامحسین بنان
تصینف قصه ی شب (دستگاه همایون، آواز شوشتری)
06:59
42
02:30
43
تصنیف عاشق مشو (آواز دشتی) - غلامحسین بنان
تصنیف عاشق مشو (آواز دشتی)
03:10
46
گل ریزان (بیات اصفهان) - غلامحسین بنان و روح الله خالقی
گل ریزان (بیات اصفهان)
09:01
50
07:59
51
11:46
52
04:46
54
تصنیف رقص درو (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
تصنیف رقص درو (دستگاه چهارگاه)
05:12
57
01:19
59
تصنیف هنر تو (دستگاه همایون) - غلامحسین بنان
تصنیف هنر تو (دستگاه همایون)
04:20
61
تصنیف افسون سخن (آواز کرد بیات) - غلامحسین بنان
تصنیف افسون سخن (آواز کرد بیات)
05:15
65
تصنیف بهشت عاشق ۲ (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
تصنیف بهشت عاشق ۲ (دستگاه شور)
07:17
66
مقدمه ی تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان)
01:25
68
تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
تصنیف بیا ای ساقی (آواز بیات اصفهان)
06:34
72
09:19
74
لاله ی خونین (افشاری) - روح الله خالقی و غلامحسین بنان
لاله ی خونین (افشاری)
04:44
76
خوشه چین (بیات اصفهان) - روح الله خالقی و غلامحسین بنان
خوشه چین (بیات اصفهان)
03:12
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام