بابا کرم پایور

بابا کرم پایور

0 دنبال کننده23 آهنگ (01:08:28)
#عنوان
1
پیشپرده، ماهور - فرامرز پایور
پیشپرده، ماهور
01:44
2
مقدمه، چهارگاه - فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه
02:00
5
01:59
7
02:07
8
01:48
9
02:47
10
02:56
11
رقص دستهجمعی - فرامرز پایور
رقص دستهجمعی
02:30
13
05:16
14
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه - فرامرز پایور
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه
05:47
15
03:37
19
02:07
20
رنگ، چهارگاه 1 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1
02:52
21
رنگ، چهارگاه 2 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2
03:23
22
لولو خورخوره - فرامرز پایور
لولو خورخوره
03:56
23
03:27
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام