طلایی

طلایی

0 دنبال کننده15 آهنگ (58:04)
#عنوان
1
سایه روشن، قطعه ی ضربی در دشتی - داریوش طلایی
سایه روشن، قطعه ی ضربی در دشتی
07:49
2
بداهه نوازی در درآمد ابوعطا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در درآمد ابوعطا
03:40
3
یرقه، قطعه ی ضربی در در ابوعطا - داریوش طلایی
یرقه، قطعه ی ضربی در در ابوعطا
09:22
4
بداهه نوازی در نیشابورک و درآمد نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک و درآمد نوا
04:39
5
جمل، قطعه ی ضربی در خجسته ی نوا - داریوش طلایی
جمل، قطعه ی ضربی در خجسته ی نوا
02:17
6
بداهه نوازی در فرود به نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در فرود به نوا
01:22
7
فلق، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
فلق، قطعه ی ضربی در نوا
04:34
8
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 1 - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 1
01:16
9
عمیق، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
عمیق، قطعه ی ضربی در نوا
04:57
10
00:51
11
سحری، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
سحری، قطعه ی ضربی در نوا
04:13
12
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 2 - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 2
01:29
13
کوبه، قطعه ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا - داریوش طلایی
کوبه، قطعه ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا
04:21
14
بداهه نوازی در فرود به نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در فرود به نوا
01:36
15
شادگانی، قطعه ی ضربی با الهام از رنگ نوا - داریوش طلایی
شادگانی، قطعه ی ضربی با الهام از رنگ نوا
05:38
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام