ساز

ساز

0 دنبال کننده46 آهنگ (02:30:03)
آوایی از سازهای ایرانی
#عنوان
1
عزیز و نگار - حسین حمیدی
عزیز و نگار
03:48
3
گفتگوی دو سوتک شکاری - حسین حمیدی
گفتگوی دو سوتک شکاری
03:08
4
01:06
5
حیرون حیرونه - حسین حمیدی
حیرون حیرونه
01:33
6
آسیه خانم - حسین حمیدی
آسیه خانم
01:57
7
آواز جهرمی - حسین حمیدی
آواز جهرمی
01:38
8
01:34
9
00:33
10
هوی ببار، هوی هوی هوی - حسین حمیدی
هوی ببار، هوی هوی هوی
00:57
11
فوزکه بازی - حسین حمیدی
فوزکه بازی
01:51
12
دستون تالشی - حسین حمیدی
دستون تالشی
01:33
13
عمو کیله جان - حسین حمیدی
عمو کیله جان
01:18
14
سوتک سه صدایی در مزرعه و آواز ضربی صابوناتی - حسین حمیدی
سوتک سه صدایی در مزرعه و آواز ضربی صابوناتی
03:14
15
اصلی و کرم - حسین حمیدی
اصلی و کرم
03:41
16
تقلید صدای پرنده - حسین حمیدی
تقلید صدای پرنده
02:27
17
لـله (لالایی) - حسین حمیدی
لـله (لالایی)
02:01
18
01:54
19
علایم خطر و آرامش - حسین حمیدی
علایم خطر و آرامش
02:13
20
آواز لری - حسین حمیدی
آواز لری
03:18
21
سیت بیارم - حسین حمیدی
سیت بیارم
02:25
22
آواز لاری - حسین حمیدی
آواز لاری
02:15
23
در حمومی - حسین حمیدی
در حمومی
01:05
24
اعلام عزاداری در بوشهر - حسین حمیدی
اعلام عزاداری در بوشهر
00:39
25
لیکوی بلوچستان - حسین حمیدی
لیکوی بلوچستان
01:40
26
کسانکین اسکلک - حسین حمیدی
کسانکین اسکلک
02:09
27
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان)
02:17
28
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان)
00:56
29
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان)
02:03
30
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان)
02:22
31
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان)
01:17
32
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان)
01:26
33
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان)
03:20
34
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان)
01:41
35
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)
02:29
36
ضربی صلح (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
ضربی صلح (دستگاه سه گاه)
04:30
37
درآمد، کرشمه (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
درآمد، کرشمه (دستگاه سه گاه)
01:13
38
چهار مضراب و گوشه ای مضرابی (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب و گوشه ای مضرابی (دستگاه سه گاه)
01:36
39
زابل، فرود از پرده ی حصار (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
زابل، فرود از پرده ی حصار (دستگاه سه گاه)
01:17
40
حصار، چهار مضراب حصار، زنگوله، نغمه و فرود (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
حصار، چهار مضراب حصار، زنگوله، نغمه و فرود (دستگاه سه گاه)
02:22
41
مخالف - کرشمه، مغلوب، فرود - زنگوله، یتیمک (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
مخالف - کرشمه، مغلوب، فرود - زنگوله، یتیمک (دستگاه سه گاه)
03:32
42
ضربی جنگ (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
ضربی جنگ (دستگاه سه گاه)
02:10
43
مهتاب (اصفهان) - حسین علیزاده
مهتاب (اصفهان)
16:25
44
پگاه (سه گاه) - حسین علیزاده
پگاه (سه گاه)
13:05
45
آفتاب (بیات کرد) - حسین علیزاده
آفتاب (بیات کرد)
11:45
46
شامگاه (افشاری) - حسین علیزاده
شامگاه (افشاری)
21:36
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام