ردیف موسی معروفی ۳

ردیف موسی معروفی ۳

0 دنبال کننده43 آهنگ (01:01:55)
#عنوان
1
حاجیانی (از ردیف منظم)، جملهی اول (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی (از ردیف منظم)، جملهی اول (ادامهی آواز دشتی)
00:37
2
حاجیانی، جملهی دوم (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی، جملهی دوم (ادامهی آواز دشتی)
00:44
3
حاجیانی، جملهی سوم (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
حاجیانی، جملهی سوم (ادامهی آواز دشتی)
01:14
5
دشتی، جملهی اول (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
دشتی، جملهی اول (ادامهی آواز دشتی)
02:09
6
دشتی، جملهی دوم (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
دشتی، جملهی دوم (ادامهی آواز دشتی)
01:51
7
دشتی، جملهی سوم (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
دشتی، جملهی سوم (ادامهی آواز دشتی)
01:12
8
دشتی، جملهی چهارم، بیدگانی (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
دشتی، جملهی چهارم، بیدگانی (ادامهی آواز دشتی)
01:42
9
چهارمضراب (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
چهارمضراب (ادامهی آواز دشتی)
01:06
10
بیدگانی، قسم دیگر (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
بیدگانی، قسم دیگر (ادامهی آواز دشتی)
01:14
11
01:28
12
دشتستانی (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
دشتستانی (ادامهی آواز دشتی)
01:56
13
01:45
14
02:28
15
کوچه باغی (ادامهی آواز دشتی) - موسی معروفی
کوچه باغی (ادامهی آواز دشتی)
02:53
16
01:19
21
01:12
31
00:44
35
قسمت دوم (کرشمه) (آواز بیات ترک) - موسی معروفی
قسمت دوم (کرشمه) (آواز بیات ترک)
01:27
36
01:53
38
01:29
40
02:41
41
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) - موسی معروفی
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)
00:29
43
01:26
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام