بداهه

بداهه

0 دنبال کننده15 آهنگ (01:02:34)
#عنوان
1
بداهه نوازی در دستگاه شور - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی در دستگاه شور
02:19
2
بداهه نوازی در دستگاه نوا - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی در دستگاه نوا
06:43
3
درآمد و ضربی نهفت - مرتضی محجوبی
درآمد و ضربی نهفت
04:15
4
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه شور - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه شور
06:32
5
بداهه نوازی و ضربی در مایه افشاری - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در مایه افشاری
06:47
6
چهارمضراب در مایه بیات اصفهان - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه بیات اصفهان
02:37
7
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون
02:32
8
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه افشاری - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه افشاری
05:20
9
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه ماهور - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه ماهور
02:32
10
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه مایه شوشتری - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه مایه شوشتری
03:36
11
بداهه نوازی و چهارمضراب در دستگاه همایون - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و چهارمضراب در دستگاه همایون
06:02
12
چهارمضراب در مایه دشتی - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی
03:11
13
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون ۲ - مرتضی محجوبی
بداهه نوازی و ضربی در دستگاه همایون ۲
04:22
14
چهارمضراب در مایه دشتی ۲ - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه دشتی ۲
02:15
15
چهارمضراب در مایه افشاری - مرتضی محجوبی
چهارمضراب در مایه افشاری
03:31
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام