دستگاه همایون

دستگاه همایون

توسط میلاد
0 دنبال کننده30 آهنگ (01:08:37)
#عنوان
2
01:35
3
02:17
4
03:28
6
چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سهگاه)
02:17
8
سهمضراب مخالف (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
سهمضراب مخالف (دستگاه سهگاه)
03:39
9
دنبالهی مخالف (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
دنبالهی مخالف (دستگاه سهگاه)
02:44
10
مغلوب، فرود (دستگاه سهگاه) - فرامرز پایور
مغلوب، فرود (دستگاه سهگاه)
02:41
12
01:06
14
02:00
15
درآمد اول (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:44
16
چهارمضراب (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه همایون)
02:12
17
درآمد دوم (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
درآمد دوم (دستگاه همایون)
04:07
18
01:11
19
چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون)
04:30
20
01:15
21
چهارمضراب بیداد، بقیهی بیداد، فرود (دستگاه همایون) - فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد، بقیهی بیداد، فرود (دستگاه همایون)
03:11
25
02:33
26
02:58
27
02:07
28
چهارمضراب بیات راجع (آواز اصفهان) - فرامرز پایور
چهارمضراب بیات راجع (آواز اصفهان)
01:12
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام