مویه

مویه

توسط Mohammad
1 دنبال کننده27 آهنگ (01:07:51)
#عنوان
1
چپی (بختیاری) مافگه ای - پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای
03:31
2
چپی دو کرنای پاکتلی - پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی
01:37
5
03:17
6
03:25
7
03:12
8
مور ژن دنگ سرچر (لکی نورآباد) - پیمان بزرگ نیا
مور ژن دنگ سرچر (لکی نورآباد)
01:44
9
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری)
04:44
10
غمونه یا شروه (بویر احمدی) - پیمان بزرگ نیا
غمونه یا شروه (بویر احمدی)
01:08
11
01:45
13
مور لکی (نزدیک به هوره) - پیمان بزرگ نیا
مور لکی (نزدیک به هوره)
02:07
14
شمشیربازی سرتاسکه (الیگودرز) - پیمان بزرگ نیا
شمشیربازی سرتاسکه (الیگودرز)
00:45
15
02:52
16
مور کوه چر (نورآباد) - پیمان بزرگ نیا
مور کوه چر (نورآباد)
02:07
17
01:38
18
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل) - پیمان بزرگ نیا
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل)
01:36
19
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری)
03:22
20
سروی میزدج (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی میزدج (بختیاری)
01:49
21
کاک ویلا (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
کاک ویلا (بختیاری)
01:04
22
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری)
01:44
24
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل - پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل
05:33
25
02:52
26
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
27
پاموری (پاوه موری) گوران (کرمانشاه) - پیمان بزرگ نیا
پاموری (پاوه موری) گوران (کرمانشاه)
01:49
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام