نای نی

نای نی

0 دنبال کننده13 آهنگ (02:16:38)
#عنوان
1
شور و شهناز - حسن کسائی
شور و شهناز
09:39
2
آواز ابوعطا - حسن کسائی
آواز ابوعطا
13:00
3
دستگاه همایون - حسن کسائی
دستگاه همایون
13:39
4
آواز بیات اصفهان - حسن کسائی
آواز بیات اصفهان
11:36
5
دستگاه شور - حسن کسائی
دستگاه شور
11:45
6
دستگاه راست پنجگاه - حسن کسائی
دستگاه راست پنجگاه
11:20
7
مخالف سه گاه - حسن کسائی
مخالف سه گاه
13:35
8
آواز بیات ترک - حسن کسائی
آواز بیات ترک
11:51
9
دستگاه همایون 2 - حسن کسائی
دستگاه همایون 2
03:05
10
دستگاه چهارگاه - حسن کسائی
دستگاه چهارگاه
10:40
11
آواز بیات ترک 2 - حسن کسائی
آواز بیات ترک 2
10:38
12
آواز بیات اصفهان 2 - حسن کسائی
آواز بیات اصفهان 2
10:55
13
04:55
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام