مرتضا احمدی

مرتضا احمدی

1 دنبال کننده66 آهنگ (04:27:17)
#عنوان
3
محصولِ شهر اصفهان - مرتضی احمدی
محصولِ شهر اصفهان
05:40
5
02:54
11
04:24
12
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم - مرتضی احمدی
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم
02:44
14
صبح ها که از خواب پا می شم - مرتضی احمدی
صبح ها که از خواب پا می شم
03:19
20
از هند اومدم - مرتضی احمدی
02:28
22
02:46
25
01:29
30
گندم رو کی میخوره - مرتضی احمدی
گندم رو کی میخوره
04:25
35
وقتی از هند اومدم - مرتضی احمدی
وقتی از هند اومدم
02:29
38
01:43
39
حلقه به گوش (جیگر خون) - مرتضی احمدی
حلقه به گوش (جیگر خون)
05:50
48
03:18
49
02:37
54
02:57
56
03:28
60
02:44
61
02:48
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام