پوشه عشق

پوشه عشق

0 دنبال کننده86 آهنگ (06:24:50)
#عنوان
2
قطعه ی اراک و نغمه های بیرجندی برای کمانچه - گروه کامکارها و ارژنگ کامکار و اردشیر کامکار و ارسلان کامکار و اردوان کامکار
قطعه ی اراک و نغمه های بیرجندی برای کمانچه
05:42
8
درآمد، سَیَخی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
درآمد، سَیَخی (آواز ابوعطا)
02:47
9
چهار مضراب 1 (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب 1 (آواز ابوعطا)
02:32
10
03:45
11
01:01
12
03:33
13
ضربی گیلکی بر اساس زرد ملیجه (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی گیلکی بر اساس زرد ملیجه (آواز ابوعطا)
01:08
14
دشتستانی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
دشتستانی (آواز ابوعطا)
08:44
15
ضربی قطار، بیات ترک (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی قطار، بیات ترک (آواز ابوعطا)
01:09
16
فرود به دشتستانی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
فرود به دشتستانی (آواز ابوعطا)
01:52
17
چهار مضراب 2 (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب 2 (آواز ابوعطا)
01:38
18
01:49
19
02:04
20
شهناز شور (آواز افشاری) - محمد موسوی
شهناز شور (آواز افشاری)
02:44
21
چهار مضراب (آواز افشاری) - محمد موسوی
چهار مضراب (آواز افشاری)
03:51
22
07:10
23
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه)
03:13
24
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
03:14
25
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه)
02:27
26
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه)
01:25
27
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه)
01:37
28
04:47
30
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
31
03:57
32
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
33
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
34
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
35
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
36
04:47
38
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
39
03:57
40
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
41
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
42
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
43
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
44
04:47
46
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
47
03:57
48
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
49
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
50
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
51
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
52
04:47
54
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
55
03:57
56
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
57
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
58
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
59
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
60
04:47
62
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
63
03:57
64
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
65
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
66
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
67
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
68
04:47
70
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
71
03:57
72
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
73
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
74
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
75
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
76
04:47
78
آواز بختیاری (یادگل) - فردین موسوی
آواز بختیاری (یادگل)
07:53
79
03:57
80
بی کلام چوب بازی - فردین موسوی
بی کلام چوب بازی
01:45
81
آواز یاریار بویراحمدی - فردین موسوی
آواز یاریار بویراحمدی
06:22
82
کوه دنا (ملک و دیار) - فردین موسوی
کوه دنا (ملک و دیار)
04:18
83
بی کلام آسمون دل - فردین موسوی
بی کلام آسمون دل
02:48
84
آواز من کجا باران کجا - همایون شجریان و سهراب پورناظری
آواز من کجا باران کجا
03:59
86
تصنیف «دشتی» - شهرام ناظری
تصنیف «دشتی»
04:37
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام