کلنل

کلنل

1 دنبال کننده27 آهنگ (02:29:02)
#عنوان
15
دخترک ژولیده در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
دخترک ژولیده در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار)
02:50
16
بداهه سرایی در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار)
03:05
17
ژیمناستیک موزیکال در آواز دشتی (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
ژیمناستیک موزیکال در آواز دشتی (تکنوازی تار)
03:12
18
ردیف عالی دشتی (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
ردیف عالی دشتی (تکنوازی تار)
03:38
19
بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان (تکنوازی تار)
06:55
20
بندباز در دستگاه ماهور (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بندباز در دستگاه ماهور (تکنوازی تار)
05:45
21
بداهه سرایی در دستگاه ماهور (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در دستگاه ماهور (تکنوازی تار)
03:11
22
کاروان در آواز دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
کاروان در آواز دشتی (ساخته های ارکستری)
12:13
23
رنگ دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
رنگ دشتی (ساخته های ارکستری)
03:10
24
قطعه ی دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
قطعه ی دشتی (ساخته های ارکستری)
06:10
25
پیش درآمد و رنگ در دستگاه سه گاه (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
پیش درآمد و رنگ در دستگاه سه گاه (ساخته های ارکستری)
05:49
26
کنار گلزار در آواز افشاری (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
کنار گلزار در آواز افشاری (ساخته های ارکستری)
06:56
27
خریدار تو در دستگاه ماهور (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
خریدار تو در دستگاه ماهور (ساخته های ارکستری)
07:59
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام