تنبور

تنبور

1 دنبال کننده72 آهنگ (04:12:57)
#عنوان
11
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1
01:54
12
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2
03:05
13
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3
01:54
39
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1
03:47
40
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2
03:14
41
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3
03:25
54
03:30
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام