عدالت نصیب اف عاشیق

عدالت نصیب اف عاشیق

1 دنبال کننده10 آهنگ (01:13:52)
#عنوان
2
ماهور تصنیفی و در پی اش روحانی (یا عرفانی) - عدالت نصیب اف عاشیق
ماهور تصنیفی و در پی اش روحانی (یا عرفانی)
11:39
3
تصنیف و اُرتا ساری تل - عدالت نصیب اف عاشیق
تصنیف و اُرتا ساری تل
07:38
4
قاجارا (یا ال هاواسی) - عدالت نصیب اف عاشیق
قاجارا (یا ال هاواسی)
08:09
6
تصنیف و نخچیوانی (نخجوانی) - عدالت نصیب اف عاشیق
تصنیف و نخچیوانی (نخجوانی)
09:04
7
گویچه گلو (یا گولو) - عدالت نصیب اف عاشیق
گویچه گلو (یا گولو)
04:44
9
کوراغلو مصریسی (یا مصری) - عدالت نصیب اف عاشیق
کوراغلو مصریسی (یا مصری)
05:29
10
یانیق کرم گزلمسی - عدالت نصیب اف عاشیق
یانیق کرم گزلمسی
07:51
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام