سه تار

سه تار

0 دنبال کننده144 آهنگ (08:25:54)
#عنوان
11
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1
01:54
12
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2
03:05
13
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3
01:54
39
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1
03:47
40
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2
03:14
41
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3
03:25
54
03:30
83
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1
01:54
84
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2
03:05
85
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3
01:54
108
02:59
111
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1
03:47
112
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2
03:14
113
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3
03:25
126
03:30
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
منم
منممحمد
178 آهنگ
خودم
خودمmatin
37 آهنگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام