نی نوازی

نی نوازی

0 دنبال کننده94 آهنگ (03:50:00)
#عنوان
23
دشتستانی - آواز - رحیم سلیمانی
دشتستانی - آواز
06:11
24
درآمد، سَیَخی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
درآمد، سَیَخی (آواز ابوعطا)
02:47
25
چهار مضراب 1 (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب 1 (آواز ابوعطا)
02:32
26
03:45
27
01:01
28
03:33
29
ضربی گیلکی بر اساس زرد ملیجه (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی گیلکی بر اساس زرد ملیجه (آواز ابوعطا)
01:08
30
دشتستانی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
دشتستانی (آواز ابوعطا)
08:44
31
ضربی قطار، بیات ترک (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی قطار، بیات ترک (آواز ابوعطا)
01:09
32
فرود به دشتستانی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
فرود به دشتستانی (آواز ابوعطا)
01:52
33
چهار مضراب 2 (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب 2 (آواز ابوعطا)
01:38
34
01:49
35
02:04
36
شهناز شور (آواز افشاری) - محمد موسوی
شهناز شور (آواز افشاری)
02:44
37
چهار مضراب (آواز افشاری) - محمد موسوی
چهار مضراب (آواز افشاری)
03:51
38
07:10
39
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه)
03:13
40
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
03:14
41
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه)
02:27
42
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه)
01:25
43
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه)
01:37
44
پیش درآمد (همایون) - محمد موسوی
پیش درآمد (همایون)
03:20
45
درآمد (همایون) 2 - محمد موسوی
درآمد (همایون) 2
00:46
46
کرشمه (همایون) - محمد موسوی
کرشمه (همایون)
00:43
47
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:13
48
شوشتری (همایون) 1 - محمد موسوی
شوشتری (همایون) 1
01:36
49
میگلی (همایون) - محمد موسوی
میگلی (همایون)
00:36
50
شوشتری (همایون) 2 - محمد موسوی
شوشتری (همایون) 2
00:33
51
لیلی و مجنون (همایون) - محمد موسوی
لیلی و مجنون (همایون)
00:38
52
بیداد (همایون) - محمد موسوی
بیداد (همایون)
01:01
53
چهار مضراب، فرود (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب، فرود (همایون)
03:18
54
بیداد، شوشتری، همایون (همایون) - محمد موسوی
بیداد، شوشتری، همایون (همایون)
03:09
55
رنگ (همایون) - محمد موسوی
رنگ (همایون)
01:05
56
پیش درآمد (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
پیش درآمد (مخالف سه گاه)
02:44
57
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه)
00:54
58
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه)
00:34
59
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه)
00:30
60
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
05:01
61
حاجی حسنی (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
حاجی حسنی (مخالف سه گاه)
01:04
62
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه)
02:15
63
مقدمه (دشتی) - محمد موسوی
مقدمه (دشتی)
00:34
64
درآمد (دشتی) - محمد موسوی
درآمد (دشتی)
00:58
65
دشتستانی (دشتی) - محمد موسوی
دشتستانی (دشتی)
02:24
66
چهار مضراب (دشتی) - محمد موسوی
چهار مضراب (دشتی)
07:31
67
قطار (دشتی) - محمد موسوی
قطار (دشتی)
01:39
68
01:31
69
پیش درآمد (همایون) 2 - محمد موسوی
پیش درآمد (همایون) 2
03:21
70
درآمد (همایون) - محمد موسوی
درآمد (همایون)
00:45
71
کرشمه (همایون) 2 - محمد موسوی
کرشمه (همایون) 2
00:43
72
چکاوک (همایون) - محمد موسوی
چکاوک (همایون)
01:03
73
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:17
75
ضربی سیَخی، فرود (ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی سیَخی، فرود (ابوعطا)
04:35
77
چهار مضراب حجاز (ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب حجاز (ابوعطا)
01:45
78
ادامه ی حجاز (ابوعطا) - محمد موسوی
ادامه ی حجاز (ابوعطا)
00:25
79
لیلی و مجنون (ابوعطا) - محمد موسوی
لیلی و مجنون (ابوعطا)
02:32
81
00:54
82
چهار مضراب قطار بیات ترک (ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب قطار بیات ترک (ابوعطا)
02:35
83
فرود قطار به رهاب شور (ابوعطا) - محمد موسوی
فرود قطار به رهاب شور (ابوعطا)
01:59
85
چهار مضراب 1 (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب 1 (همایون)
05:01
87
00:41
88
01:41
89
میگلی، ضربی (همایون) - محمد موسوی
میگلی، ضربی (همایون)
01:33
91
چهار مضراب 2 (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب 2 (همایون)
01:13
92
نی داوود، ضربی (همایون) - محمد موسوی
نی داوود، ضربی (همایون)
02:24
93
نوروز عرب، عُزال (همایون) - محمد موسوی
نوروز عرب، عُزال (همایون)
03:42
94
دناسری، فرود به همایون (همایون) - محمد موسوی
دناسری، فرود به همایون (همایون)
03:04
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام