ردیف دوره عالی

ردیف دوره عالی

0 دنبال کننده179 آهنگ (03:31:33)
#عنوان
8
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود
00:57
10
شور پایین دسته، عزّال، کرشمه - علی اکبر شهنازی
شور پایین دسته، عزّال، کرشمه
00:37
11
00:43
12
کرشمه، هشتری و فرود - علی اکبر شهنازی
کرشمه، هشتری و فرود
00:58
13
01:15
15
قرچه، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
قرچه، چهارمضراب و فرود
00:48
18
03:35
25
03:05
27
01:43
36
چهارمضراب عشاق، عشاق و فرود - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب عشاق، عشاق و فرود
01:20
37
چهارمضراب ترک و گوشه های ترک - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب ترک و گوشه های ترک
01:29
40
05:58
50
گوشه های افشاری، چهارمضراب و ادامه ی افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشه های افشاری، چهارمضراب و ادامه ی افشاری
01:41
52
عشاق و فرود به اصفهان - علی اکبر شهنازی
عشاق و فرود به اصفهان
00:42
54
04:53
69
02:32
87
00:15
89
00:45
90
00:41
91
مغلوب، ادامه ی مخالف و فرود - علی اکبر شهنازی
مغلوب، ادامه ی مخالف و فرود
01:24
92
00:08
93
00:27
95
02:31
97
00:44
101
04:21
108
01:06
109
ادامه ی زابل و کرشمه - علی اکبر شهنازی
ادامه ی زابل و کرشمه
00:36
110
00:59
111
00:42
114
00:27
118
منصوری (با کرشمه و حزین) - علی اکبر شهنازی
منصوری (با کرشمه و حزین)
02:02
119
01:24
125
00:30
127
00:26
128
00:40
132
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:07
133
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا
02:15
134
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری
01:17
135
01:37
140
04:33
141
مقدمه و درآمد ماهور - علی اکبر شهنازی
مقدمه و درآمد ماهور
01:30
147
01:06
149
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:20
151
نیریز، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
نیریز، چهارمضراب و فرود
01:24
153
00:36
156
00:26
158
01:00
163
06:02
166
01:32
167
کرشمه و ادامهی آواز - علی اکبر شهنازی
کرشمه و ادامهی آواز
01:27
170
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک
01:41
172
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد
02:27
174
چهارمضراب راجه و فرود - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راجه و فرود
01:17
176
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری - علی اکبر شهنازی
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری
00:57
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام