ردیف موسی معروفی ۴

ردیف موسی معروفی ۴

توسط سینا
0 دنبال کننده44 آهنگ (50:45)
#عنوان
1
مثنوی (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
مثنوی (ادامه ی آواز بیات ترک)
03:04
2
قطار (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
قطار (ادامه ی آواز بیات ترک)
02:57
3
نغمه و فرود (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
نغمه و فرود (ادامه ی آواز بیات ترک)
00:52
4
قطار، قسم دیگر (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
قطار، قسم دیگر (ادامه ی آواز بیات ترک)
00:45
5
کرشمه (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
کرشمه (ادامه ی آواز بیات ترک)
02:15
6
قرایی (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
قرایی (ادامه ی آواز بیات ترک)
01:33
7
قرایی، قسم دیگر (ادامه ی آواز بیات ترک) - موسی معروفی
قرایی، قسم دیگر (ادامه ی آواز بیات ترک)
00:47
9
00:58
10
01:18
11
01:23
13
00:24
16
زابل، قسمت اول (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
زابل، قسمت اول (دستگاه سه گاه)
00:38
17
01:32
18
زابل، قسمت دوم (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
زابل، قسمت دوم (دستگاه سه گاه)
00:52
20
00:10
21
00:47
22
فرود مویه، ادامه ی زابل (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
فرود مویه، ادامه ی زابل (دستگاه سه گاه)
01:43
23
حصار، قسمت اول (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
حصار، قسمت اول (دستگاه سه گاه)
00:48
24
حصار، قسمت دوم (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
حصار، قسمت دوم (دستگاه سه گاه)
00:42
26
حصار، قسمت سوم (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
حصار، قسمت سوم (دستگاه سه گاه)
01:27
28
00:42
31
00:19
32
مخالف، قسمت اول (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
مخالف، قسمت اول (دستگاه سه گاه)
01:12
33
مخالف، قسمت دوم (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
مخالف، قسمت دوم (دستگاه سه گاه)
00:55
34
مخالف، قسمت سوم (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
مخالف، قسمت سوم (دستگاه سه گاه)
00:42
35
00:41
36
01:10
38
نغمه ی مغلوب (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
نغمه ی مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:31
40
پر پرستو، کرشمه (دستگاه سه گاه) - موسی معروفی
پر پرستو، کرشمه (دستگاه سه گاه)
01:11
44
02:55
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام