ردیف آقا حسین قلی

ردیف آقا حسین قلی

توسط چرنی
1 دنبال کننده134 آهنگ (03:29:27)
#عنوان
1
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture
07:02
2
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja
06:18
3
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon
02:43
4
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren
03:58
5
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen
05:15
6
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut
03:29
7
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris
03:20
8
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen
02:54
9
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen
04:03
10
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden
04:49
11
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne
03:15
12
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen
03:50
13
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena
02:29
14
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht
02:59
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام