هابیل علی اف

هابیل علی اف

توسط چرنی
3 دنبال کننده32 آهنگ (02:01:43)
#عنوان
2
06:16
3
قوبانین آق آلماسی - هابیل علی اف
قوبانین آق آلماسی
02:42
4
گوشه هایی در بیات اصفهان - هابیل علی اف
گوشه هایی در بیات اصفهان
02:49
5
قربانام او گوزلره - هابیل علی اف
قربانام او گوزلره
02:27
6
گوشه هایی دیگر از بیات اصفهان - هابیل علی اف
گوشه هایی دیگر از بیات اصفهان
02:00
7
قاشلاری کمان - هابیل علی اف
قاشلاری کمان
07:26
8
قطعه ای در دوگاه - هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه
06:10
9
قطعه ای در دوگاه - هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه
06:50
10
03:34
11
قطعه ای در دوگاه - هابیل علی اف
قطعه ای در دوگاه
01:45
12
آپاردی سل لرسارانی (سه گاه) - هابیل علی اف
آپاردی سل لرسارانی (سه گاه)
03:25
13
دونباله سه گاه (مقام آذری) - هابیل علی اف
دونباله سه گاه (مقام آذری)
06:10
14
02:27
16
قطعه ای ماهور - هابیل علی اف
قطعه ای ماهور
04:24
21
04:39
22
سن یاناسان تویوق توتان (زابل) - هابیل علی اف
سن یاناسان تویوق توتان (زابل)
04:54
24
اون دوردو ، خالاباجی (ماهور) - هابیل علی اف
اون دوردو ، خالاباجی (ماهور)
03:59
25
01:49
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام