دستور سه تار

دستور سه تار

1 دنبال کننده45 آهنگ (01:50:43)
#عنوان
1
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه)
40:10
3
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
01:05
4
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه)
00:54
5
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه)
00:33
6
کرشمه ی حصار (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
کرشمه ی حصار (دستگاه چهارگاه)
01:05
8
کرشمه ی حزین مخالف (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
کرشمه ی حزین مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:36
10
02:54
12
01:40
14
چهارمضراب مجلس افروز (دستگاه ماهور) - حسین علیزاده
چهارمضراب مجلس افروز (دستگاه ماهور)
00:35
16
چهارمضراب عراق (دستگاه ماهور) - حسین علیزاده
چهارمضراب عراق (دستگاه ماهور)
01:09
19
02:08
21
01:00
22
رنگِ زنگ شتر (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
رنگِ زنگ شتر (دستگاه همایون)
00:54
24
کرشمه ی بیداد (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
کرشمه ی بیداد (دستگاه همایون)
01:10
26
پیش درآمد (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
پیش درآمد (آواز بیات اصفهان)
03:10
27
01:01
28
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
01:18
29
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
00:38
30
ضربی راجه (آواز بیات اصفهان) - حسین علیزاده
ضربی راجه (آواز بیات اصفهان)
01:26
32
01:36
36
01:45
37
ضربی نیشابورک (دستگاه نوا) - حسین علیزاده
ضربی نیشابورک (دستگاه نوا)
00:57
40
پیش درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
03:18
41
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
00:49
42
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
43
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
44
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
45
02:16
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام