ردیف دوامی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

ردیف دوامی

0 دنبال کننده124 آهنگ (02:16:00)
#عنوان
73
01:30
74
لیلی و مجنون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه همایون
01:39
75
01:32
77
02:05
79
تصنیف همایون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف همایون - دستگاه همایون
02:33
80
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون
02:48
82
بیات راجع - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
بیات راجع - آواز بیات اصفهان
02:21
83
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان
00:49
85
02:15
101
00:51
102
00:43
103
03:07
104
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه
01:04
105
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه
00:52
106
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه
00:29
107
00:58
108
پروانه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پروانه - دستگاه راست پنجگاه
00:21
109
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه
01:01
110
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه
00:41
111
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه
00:21
112
01:10
113
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه
00:37
114
00:37
115
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه
00:21
116
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه
00:24
117
نیریز - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه راست پنجگاه
01:00
118
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه
00:38
119
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه
01:21
120
01:49
121
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه
00:48
122
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه
00:56
123
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه
01:17
124
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه
02:06
لیست های در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©