تار کاظمی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

تار کاظمی

3 دنبال کننده77 آهنگ (03:43:59)
#عنوان
1
نازک آرا (راست پنجگاه) - علی کاظمی
نازک آرا (راست پنجگاه)
04:00
2
درآمد (راست پنجگاه) - علی کاظمی
درآمد (راست پنجگاه)
02:58
3
پنجگاه (راست پنجگاه) - علی کاظمی
پنجگاه (راست پنجگاه)
02:24
4
شوشتری (راست پنجگاه) - علی کاظمی
شوشتری (راست پنجگاه)
03:17
5
کوچه باغی (راست پنجگاه) - علی کاظمی
کوچه باغی (راست پنجگاه)
01:32
6
روح افزا (راست پنجگاه) - علی کاظمی
روح افزا (راست پنجگاه)
02:19
7
طرب آرا (راست پنجگاه) - علی کاظمی
طرب آرا (راست پنجگاه)
02:28
8
نمود (بیات اصفهان) - علی کاظمی
نمود (بیات اصفهان)
07:02
9
درآمد (بیات اصفهان) - علی کاظمی
درآمد (بیات اصفهان)
02:33
10
شاه ختایی (بیات اصفهان) - علی کاظمی
شاه ختایی (بیات اصفهان)
04:29
11
سه گاه (بیات اصفهان) - علی کاظمی
سه گاه (بیات اصفهان)
02:38
12
نهفت (بیات اصفهان) - علی کاظمی
نهفت (بیات اصفهان)
09:05
73
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و... - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و...
21:15
74
مجلس دوم: تصنیف باز آ، طبقه ی چهارم بیات ترک، فرود - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس دوم: تصنیف باز آ، طبقه ی چهارم بیات ترک، فرود
09:32
75
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح - مهدی امامی و علی کاظمی و سعید کردمافی
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح
18:06
لیست های در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©