فراق صدیق تعریف

فراق صدیق تعریف

0 دنبال کننده23 آهنگ (02:49:00)
#عنوان
1
تصنیف نسیم سحر - صدیق تعریف
تصنیف نسیم سحر
06:42
2
ساز و آواز 1 - صدیق تعریف
ساز و آواز 1
06:53
3
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی) - صدیق تعریف
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی)
05:30
4
ساز و آواز 2 - صدیق تعریف
ساز و آواز 2
03:42
5
تصنیف قدیمی شور و شیدایی - صدیق تعریف
تصنیف قدیمی شور و شیدایی
05:28
6
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف - صدیق تعریف
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف
22:11
7
تصنیف فریاد - صدیق تعریف
تصنیف فریاد
04:49
8
چهارمضراب راست پنجگاه - صدیق تعریف
چهارمضراب راست پنجگاه
02:19
9
تصنیف نسیم سحر - صدیق تعریف
تصنیف نسیم سحر
06:42
10
ساز و آواز 1 - صدیق تعریف
ساز و آواز 1
06:53
11
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی) - صدیق تعریف
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی)
05:30
12
ساز و آواز 2 - صدیق تعریف
ساز و آواز 2
03:42
13
تصنیف قدیمی شور و شیدایی - صدیق تعریف
تصنیف قدیمی شور و شیدایی
05:28
14
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف - صدیق تعریف
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف
22:11
15
تصنیف فریاد - صدیق تعریف
تصنیف فریاد
04:49
16
چهارمضراب راست پنجگاه - صدیق تعریف
چهارمضراب راست پنجگاه
02:19
17
تصنیف نسیم سحر - صدیق تعریف
تصنیف نسیم سحر
06:42
18
ساز و آواز 1 - صدیق تعریف
ساز و آواز 1
06:53
19
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی) - صدیق تعریف
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی)
05:30
20
تصنیف قدیمی شور و شیدایی - صدیق تعریف
تصنیف قدیمی شور و شیدایی
05:28
21
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف - صدیق تعریف
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف
22:11
22
تصنیف فریاد - صدیق تعریف
تصنیف فریاد
04:49
23
چهارمضراب راست پنجگاه - صدیق تعریف
چهارمضراب راست پنجگاه
02:19
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام