ردیف موسی معروفی ۹

ردیف موسی معروفی ۹

1 دنبال کننده50 آهنگ (01:11:32)
#عنوان
1
رنگ فرح (ادامه ی آواز بیات اصفهان) - موسی معروفی
رنگ فرح (ادامه ی آواز بیات اصفهان)
03:42
2
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
01:34
3
چهارمضراب 1 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
چهارمضراب 1 (دستگاه راست پنجگاه)
01:31
4
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
5
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه)
01:56
6
زنگوله ی کبیر و صغیر 1 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
زنگوله ی کبیر و صغیر 1 (دستگاه راست پنجگاه)
01:08
7
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
8
01:53
9
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
خسروانی (دستگاه راست پنجگاه)
00:49
10
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
01:59
11
01:53
12
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
02:08
13
02:34
14
00:57
15
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
01:12
16
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
17
01:26
18
مُبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
مُبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
19
01:35
20
01:57
21
01:26
22
00:28
23
01:02
24
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه)
01:02
25
بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه)
00:11
26
01:02
27
00:39
28
زنگوله ی کبیر و صغیر 2 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
زنگوله ی کبیر و صغیر 2 (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
29
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
30
01:02
31
نغمه ی طرز (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نغمه ی طرز (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
32
آواز طرز (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
آواز طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
33
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
34
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
35
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
36
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
02:14
37
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:43
38
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:25
39
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نفیر و فرنگ (دستگاه راست پنجگاه)
01:39
40
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
41
01:48
42
نغمه ی راک (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
نغمه ی راک (دستگاه راست پنجگاه)
01:09
43
صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
00:36
44
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:25
45
چهارمضراب 2 (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
چهارمضراب 2 (دستگاه راست پنجگاه)
02:13
46
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:24
47
راک کشمیر، نوع دیگر (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک کشمیر، نوع دیگر (دستگاه راست پنجگاه)
01:37
48
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
02:01
49
03:04
50
شهرآشوب (دستگاه راست پنجگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب (دستگاه راست پنجگاه)
03:45
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام