بختیاری

بختیاری

0 دنبال کننده32 آهنگ (02:51:43)
#عنوان
2
چوب بازی (مقام های چوبی بختیاری) - مهرعلی نجاتی
چوب بازی (مقام های چوبی بختیاری)
30:10
3
دستمال بازی (مقام های چوبی بختیاری) - مهرعلی نجاتی
دستمال بازی (مقام های چوبی بختیاری)
29:56
4
چشمه کوهرنگ - نریمان فاضلی
چشمه کوهرنگ
08:15
5
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
6
چپی (بختیاری) مافگه ای - پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای
03:31
7
چپی دو کرنای پاکتلی - پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی
01:37
10
03:17
11
03:25
12
03:12
13
مور ژن دنگ سرچر (لکی نورآباد) - پیمان بزرگ نیا
مور ژن دنگ سرچر (لکی نورآباد)
01:44
14
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری)
04:44
15
غمونه یا شروه (بویر احمدی) - پیمان بزرگ نیا
غمونه یا شروه (بویر احمدی)
01:08
16
01:45
18
مور لکی (نزدیک به هوره) - پیمان بزرگ نیا
مور لکی (نزدیک به هوره)
02:07
19
شمشیربازی سرتاسکه (الیگودرز) - پیمان بزرگ نیا
شمشیربازی سرتاسکه (الیگودرز)
00:45
20
02:52
21
مور کوه چر (نورآباد) - پیمان بزرگ نیا
مور کوه چر (نورآباد)
02:07
22
01:38
23
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل) - پیمان بزرگ نیا
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل)
01:36
24
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری)
03:22
25
سروی میزدج (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی میزدج (بختیاری)
01:49
26
کاک ویلا (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
کاک ویلا (بختیاری)
01:04
27
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری)
01:44
29
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل - پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل
05:33
30
02:52
31
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
32
پاموری (پاوه موری) گوران (کرمانشاه) - پیمان بزرگ نیا
پاموری (پاوه موری) گوران (کرمانشاه)
01:49
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام