دوامی

دوامی

0 دنبال کننده44 آهنگ (01:08:37)
#عنوان
1
00:05
2
01:49
5
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری - عبدالله دوامی
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری
00:57
7
01:24
10
01:32
12
01:11
13
01:44
16
00:56
19
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور
00:52
22
01:07
23
01:10
24
راک عبدالله - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه ماهور
01:02
25
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور
02:42
29
01:13
33
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه
02:10
34
درآمد اول - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه چهارگاه
00:56
35
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه
00:43
38
01:34
41
01:09
42
02:34
43
02:13
44
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه
02:58
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام