اهنگ

اهنگ

توسط daniyal
0 دنبال کننده48 آهنگ (01:46:59)
#عنوان
2
01:54
4
00:36
5
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا
03:14
9
02:45
10
03:13
12
01:50
14
01:49
21
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:47
22
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:11
23
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:14
24
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:31
25
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:15
26
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
27
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
28
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:27
29
02:30
30
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:51
31
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:17
32
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:15
33
01:13
34
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:50
35
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی
02:35
36
03:27
37
02:18
38
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور
03:48
39
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور
02:22
41
02:18
42
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور
02:10
43
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور
01:41
44
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور
01:16
45
01:10
47
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور
02:28
48
03:11
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام