بهروز

بهروز

توسط سپهر
1 دنبال کننده106 آهنگ (05:40:52)
#عنوان
1
03:35
2
03:35
3
دستی دستی - زانیار خسروی
دستی دستی
03:08
6
03:47
10
03:54
11
02:49
14
چاوشی - محسن شریفیان
02:27
16
ایشالا مبارک - محسن حیدریه
ایشالا مبارک
03:47
17
04:50
19
29:38
23
03:27
24
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:11
25
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:14
26
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور
03:48
27
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:27
28
00:36
29
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:31
30
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور
02:22
31
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:44
32
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا
03:14
33
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:15
35
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:35
37
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
39
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
40
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
41
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور
02:10
42
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:35
44
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:27
45
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور
01:41
46
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:54
47
02:45
48
02:30
50
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
51
03:13
52
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:51
53
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور
02:15
55
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:17
56
02:32
57
01:28
58
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:15
59
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور
01:16
61
01:13
62
01:41
64
01:49
65
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:50
71
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی
02:26
72
01:10
74
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا
00:46
75
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی
01:23
78
01:36
80
01:05
81
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی
01:14
91
00:53
92
00:53
93
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی - پیمان بزرگ نیا
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی
01:29
97
01:34
98
چپی (بختیاری) مافگه ای - پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای
03:31
99
03:12
100
03:12
101
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
102
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام