خالقی 34 قسمت دوم

خالقی 34 قسمت دوم

1 دنبال کننده25 آهنگ (49:29)
#عنوان
2
معرفی آواز اصفهان و سخنی چند در مورد فواصل گام اصفهان و مقایسه آن با دستگاه همایون (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
معرفی آواز اصفهان و سخنی چند در مورد فواصل گام اصفهان و مقایسه آن با دستگاه همایون (آواز بیات اصفهان)
03:17
3
صفحه ای از تار علی اکبر خان شهنازی (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
صفحه ای از تار علی اکبر خان شهنازی (آواز بیات اصفهان)
03:01
4
صفحه ای از کمانچه هایک (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
صفحه ای از کمانچه هایک (آواز بیات اصفهان)
07:10
5
چهار مضراب، درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
چهار مضراب، درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
01:34
15
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (آواز بیات اصفهان)
06:44
19
نوعی دیگر از حزین بیات راجع، نغمه، فرود (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
نوعی دیگر از حزین بیات راجع، نغمه، فرود (آواز بیات اصفهان)
00:38
20
ادامه بیات راجع، فرود (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
ادامه بیات راجع، فرود (آواز بیات اصفهان)
01:23
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام