ردیف

ردیف

توسط ماه
0 دنبال کننده98 آهنگ (07:43:12)
#عنوان
1
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار - محمدرضا فیاض
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار
06:12
3
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول - محمدرضا فیاض
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول
04:09
4
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری - محمدرضا فیاض
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری
10:43
5
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان - محمدرضا فیاض
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان
05:33
7
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک - محمدرضا فیاض
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک
08:07
8
03:40
9
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا - محمدرضا فیاض
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا
03:25
10
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار - محمدرضا فیاض
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار
06:12
12
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول - محمدرضا فیاض
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول
04:09
13
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری - محمدرضا فیاض
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری
10:43
14
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان - محمدرضا فیاض
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان
05:33
16
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک - محمدرضا فیاض
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک
08:07
17
03:40
18
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا - محمدرضا فیاض
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا
03:25
19
الا یا ایها الساقی، از کفم رها - محمدرضا فیاض
الا یا ایها الساقی، از کفم رها
05:48
20
دل انگیزان، ای دستِ حق،لاله خونین، افشاری - محمدرضا فیاض
دل انگیزان، ای دستِ حق،لاله خونین، افشاری
05:25
21
همنوایی، عراق، دل انگیزان، مثنوی خوانی - محمدرضا فیاض
همنوایی، عراق، دل انگیزان، مثنوی خوانی
04:41
22
دولتِ عشق، زرد ملیجه، عامو مَحسِین - محمدرضا فیاض
دولتِ عشق، زرد ملیجه، عامو مَحسِین
05:08
23
ای وطن، افسانه ی سرزمین پدری ام،دیدی ای مه - محمدرضا فیاض
ای وطن، افسانه ی سرزمین پدری ام،دیدی ای مه
04:59
26
ناز لیلی، من از روز ازل، افتخار آفاق - محمدرضا فیاض
ناز لیلی، من از روز ازل، افتخار آفاق
05:38
28
09:10
29
05:23
31
05:45
35
08:17
36
درآمد راست پنجگاه، شبروان، بازیِ سایه و آفتاب - محمدرضا فیاض
درآمد راست پنجگاه، شبروان، بازیِ سایه و آفتاب
06:33
38
الا ای آهوی وحشی کجایی،بازی سایه و آفتاب - محمدرضا فیاض
الا ای آهوی وحشی کجایی،بازی سایه و آفتاب
08:37
41
افسون سخن، قطعه دشتی،رعنا، سوار در صبح - محمدرضا فیاض
افسون سخن، قطعه دشتی،رعنا، سوار در صبح
08:09
43
رِنگِ کوراغلی، پُرِ دور،ای ایران،تصنیف ای آمان،در عاشقی - محمدرضا فیاض
رِنگِ کوراغلی، پُرِ دور،ای ایران،تصنیف ای آمان،در عاشقی
05:27
45
لحظه، قطعه شور، رِنگِ دشتیِ حبیب سماعی، پیش درآمد ماهور، چهارمضراب چکاوک - محمدرضا فیاض
لحظه، قطعه شور، رِنگِ دشتیِ حبیب سماعی، پیش درآمد ماهور، چهارمضراب چکاوک
07:28
49
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه - محمدرضا فیاض
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه
04:10
50
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه - محمدرضا فیاض
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه
07:04
51
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا - محمدرضا فیاض
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا
06:20
52
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی - محمدرضا فیاض
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی
06:21
56
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی - محمدرضا فیاض
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی
04:11
57
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان - محمدرضا فیاض
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان
06:31
58
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه - محمدرضا فیاض
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه
05:48
59
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی - محمدرضا فیاض
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی
09:46
64
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت - محمدرضا فیاض
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت
05:06
65
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور - محمدرضا فیاض
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور
07:58
66
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من - محمدرضا فیاض
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من
10:01
71
پیش درآمد موسی معروفی (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
پیش درآمد موسی معروفی (دستگاه ماهور)
03:01
72
03:10
77
00:21
78
فیلی، عراق، خاوران و فرود (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
فیلی، عراق، خاوران و فرود (دستگاه ماهور)
02:19
80
رنگ از درویش خان (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
رنگ از درویش خان (دستگاه ماهور)
01:41
81
پیش درآمد از درویش خان (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
پیش درآمد از درویش خان (دستگاه ماهور)
05:16
82
تصنیف من ندانستم از اول (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
تصنیف من ندانستم از اول (دستگاه ماهور)
03:00
83
چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور)
07:20
84
02:33
86
ضربی از استاد بهاری (دستگاه ماهور) - علی اصغر بهاری
ضربی از استاد بهاری (دستگاه ماهور)
01:26
89
01:16
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام