آلبوم 2

آلبوم 2

1 دنبال کننده46 آهنگ (01:07:19)
#عنوان
1
01:31
2
01:02
3
01:02
4
01:04
5
00:57
6
03:18
7
02:01
8
نیشابورک (دستگاه نوا) - محسن کرامتی
نیشابورک (دستگاه نوا)
01:38
9
بیات راجع (دستگاه نوا) - محسن کرامتی
بیات راجع (دستگاه نوا)
02:21
10
عراق و حزین (دستگاه نوا) - محسن کرامتی
عراق و حزین (دستگاه نوا)
02:50
14
مثنوی گوشت (دستگاه نوا) - محسن کرامتی
مثنوی گوشت (دستگاه نوا)
01:46
15
درآمد (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
درآمد (دستگاه همایون)
01:41
16
چکاوک (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:03
17
01:30
18
بیداد (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
بیداد (دستگاه همایون)
00:59
19
بیات راجع (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
بیات راجع (دستگاه همایون)
00:48
20
01:36
21
شوشتری (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
شوشتری (دستگاه همایون)
01:10
22
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:16
23
نی داوود (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
نی داوود (دستگاه همایون)
00:56
24
00:58
25
راز و نیاز (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
راز و نیاز (دستگاه همایون)
01:20
26
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون)
02:18
27
بختیاری (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
بختیاری (دستگاه همایون)
00:54
28
بختیاری نوع دیگر (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
بختیاری نوع دیگر (دستگاه همایون)
01:16
29
میگلی (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
میگلی (دستگاه همایون)
01:48
30
مثنوی همایون (دستگاه همایون) - محسن کرامتی
مثنوی همایون (دستگاه همایون)
01:45
31
درآمد (آواز بیات اصفهان) - محسن کرامتی
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:01
32
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - محسن کرامتی
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
01:19
33
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) - محسن کرامتی
بیات راجع (آواز بیات اصفهان)
01:22
34
اوج (آواز بیات اصفهان) - محسن کرامتی
اوج (آواز بیات اصفهان)
01:11
35
فرود (آواز بیات اصفهان) - محسن کرامتی
فرود (آواز بیات اصفهان)
00:50
36
سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان) - محسن کرامتی
سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان)
01:25
37
01:49
38
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) - محسن کرامتی
درآمد دوم (دستگاه سه گاه)
01:44
39
01:27
40
01:37
41
01:50
42
02:05
43
00:29
44
00:51
45
01:05
46
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) - محسن کرامتی
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)
01:52
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام