آسمان عشق

آسمان عشق

توسط فرزین
0 دنبال کننده86 آهنگ (09:30:56)
#عنوان
1
پیش درآمد و چهارمضراب - محمدرضا شجریان
پیش درآمد و چهارمضراب
09:08
3
06:46
4
چهارمضراب مخالف - محمدرضا شجریان
چهارمضراب مخالف
04:05
5
ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود) - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود)
09:32
6
ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود) - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود)
07:23
7
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
8
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
9
درون آینه - همایون شجریان
06:02
10
دل به دل - همایون شجریان
05:34
11
کولی - همایون شجریان
05:15
12
همه هیچم - همایون شجریان
05:32
13
چونی بی من - همایون شجریان
07:33
14
شتک - همایون شجریان
05:23
15
در حصار شب - همایون شجریان
07:24
17
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
19
ادامه قطعه پنج ضربی - محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی
03:35
21
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
22
07:21
23
چهارمضراب افشاری
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه"
05:17
24
07:03
25
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
26
04:53
27
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
29
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
31
ادامه قطعه پنج ضربی - محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی
03:35
33
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
34
07:21
35
چهارمضراب افشاری
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه"
05:17
36
07:03
37
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
38
04:53
39
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
50
09:02
51
چهارمضراب نغمه - محمدرضا شجریان
چهارمضراب نغمه
02:31
52
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
06:20
53
06:40
56
چهارمضراب شکسته - محمدرضا شجریان
چهارمضراب شکسته
04:04
57
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
03:05
58
تصنیف در خیال - محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال
04:28
59
آواز بر روی قطعه ضربی
آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا"
08:57
61
ساز و آواز بیات ترک
ساز و آواز بیات ترک "با که گویم راز"
06:19
62
چهارمضراب همراه آواز - همایون شجریان
چهارمضراب همراه آواز
06:52
63
مثنوی بیات ترک ترک
مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست"
05:07
64
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "ای سلسله مو"
06:50
65
01:38
66
آواز بر روی قطعه ضربی
آواز بر روی قطعه ضربی "رخس زار"
06:29
67
ادامه ساز و آواز عراق - همایون شجریان
ادامه ساز و آواز عراق
08:53
68
07:48
72
10:49
73
09:20
75
04:32
77
06:11
78
06:44
79
ساز و اواز سه گاه
ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"
13:36
80
تصنیف
تصنیف "بخت سرکش"
06:28
81
00:54
82
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست - همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست
06:05
83
آواز مغلوب و فرود
آواز مغلوب و فرود "شوق دوست"
02:17
84
تصنیف مخالف
تصنیف مخالف "مست نگاه"
05:43
85
ساز و آواز مثنوی مخالف
ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"
09:55
86
تصنیف
تصنیف "بت عاشقان"
06:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام