محمد رضا فیاضی (شناخت دستگاه موسیقی ایران)

محمد رضا فیاضی (شناخت دستگاه موسیقی ایران)

2 دنبال کننده73 آهنگ (07:05:38)
#عنوان
1
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار - محمدرضا فیاض
موسیقی مجلسی، رودکی، تک نوازی تار
06:12
3
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول - محمدرضا فیاض
ردیف میرزا عبدالله، دستگاه چهارگاه، درآمد اول
04:09
4
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری - محمدرضا فیاض
آوازهای سیدحسین طاهرزاده، شکسته ماهور، سرخانه، عملِ شوشتری
10:43
5
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان - محمدرضا فیاض
دخترک ژولیده، خریدارِ تو، کاروان
05:33
7
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک - محمدرضا فیاض
خریدارِ تو، تارِ هوشنگ ظریف، سیاه قلم، بیات ترک
08:07
8
03:40
9
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا - محمدرضا فیاض
که شاید واکنی بالی، چهارمضراب نوا
03:25
14
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت - محمدرضا فیاض
کیبورد، هنری مانچینی، پلنگ صورتی، تار، بی برگشت
05:06
15
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور - محمدرضا فیاض
یونگ چن لوما، تبّت تّبت، کمانچه، سه تار، شور
07:58
16
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من - محمدرضا فیاض
کمانچه، سه تار، تار، سوییت بیژن و منیژه، رباب من
10:01
22
افسون سخن، قطعه دشتی،رعنا، سوار در صبح - محمدرضا فیاض
افسون سخن، قطعه دشتی،رعنا، سوار در صبح
08:09
24
رِنگِ کوراغلی، پُرِ دور،ای ایران،تصنیف ای آمان،در عاشقی - محمدرضا فیاض
رِنگِ کوراغلی، پُرِ دور،ای ایران،تصنیف ای آمان،در عاشقی
05:27
26
لحظه، قطعه شور، رِنگِ دشتیِ حبیب سماعی، پیش درآمد ماهور، چهارمضراب چکاوک - محمدرضا فیاض
لحظه، قطعه شور، رِنگِ دشتیِ حبیب سماعی، پیش درآمد ماهور، چهارمضراب چکاوک
07:28
30
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه - محمدرضا فیاض
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه
04:10
31
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه - محمدرضا فیاض
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه
07:04
32
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا - محمدرضا فیاض
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا
06:20
33
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی - محمدرضا فیاض
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی
06:21
37
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی - محمدرضا فیاض
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی
04:11
38
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان - محمدرضا فیاض
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان
06:31
39
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه - محمدرضا فیاض
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه
05:48
40
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی - محمدرضا فیاض
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی
09:46
41
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه - محمدرضا فیاض
ای ساربان، سلام، ضربیِ چهارگاه
04:10
42
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه - محمدرضا فیاض
تکنوازی تار، صلح، جنگ، چهارگاه
07:04
43
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا - محمدرضا فیاض
صبح است ساقیا، پیش زنگوله، نگارا
06:20
44
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی - محمدرضا فیاض
چه خوش صید دلم کردی، تابلوهای ایرانی
06:21
48
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی - محمدرضا فیاض
بختیاری، شوشتری، هوی نای گلم میگلی
04:11
49
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان - محمدرضا فیاض
بتِ چین، به اصفهان رو، هزار دستان، گلبانگ شجریان
06:31
50
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه - محمدرضا فیاض
بیات راجه، چهارمضراب بیات راجه
05:48
51
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی - محمدرضا فیاض
نغمه اصفهان، گلبانگ شجریان، گلریزان، راپسودی ایرانی
09:46
52
نوبانگِ کهن، کرشمه، پیش درآمد شور - محمدرضا فیاض
نوبانگِ کهن، کرشمه، پیش درآمد شور
05:39
53
موسیقی شمال خراسان، سلیمان و بلقیس، تشباد - محمدرضا فیاض
موسیقی شمال خراسان، سلیمان و بلقیس، تشباد
03:07
54
به یاد درویش خان، درآمد شور و خارا - محمدرضا فیاض
به یاد درویش خان، درآمد شور و خارا
06:12
55
نوبانگِ کهن، زیر کشِ سَلمک، صد سال سنتور - محمدرضا فیاض
نوبانگِ کهن، زیر کشِ سَلمک، صد سال سنتور
07:01
57
دل هوسِ...، افسانه عشق، زمانه ی ما - محمدرضا فیاض
دل هوسِ...، افسانه عشق، زمانه ی ما
04:31
59
شور و شیدایی، عشق داند، ابوعطا - محمدرضا فیاض
شور و شیدایی، عشق داند، ابوعطا
04:18
61
شالمانِ لاکوی، اندک اندک جمع مستان می رسند - محمدرضا فیاض
شالمانِ لاکوی، اندک اندک جمع مستان می رسند
05:24
62
شوریده، ضربیِ شکسته، شورانگیز - محمدرضا فیاض
شوریده، ضربیِ شکسته، شورانگیز
04:59
63
رحم ای خدای دادگر، مجنون، نغمه ترک - محمدرضا فیاض
رحم ای خدای دادگر، مجنون، نغمه ترک
06:11
64
الا یا ایها الساقی، از کفم رها - محمدرضا فیاض
الا یا ایها الساقی، از کفم رها
05:48
65
دل انگیزان، ای دستِ حق،لاله خونین، افشاری - محمدرضا فیاض
دل انگیزان، ای دستِ حق،لاله خونین، افشاری
05:25
66
همنوایی، عراق، دل انگیزان، مثنوی خوانی - محمدرضا فیاض
همنوایی، عراق، دل انگیزان، مثنوی خوانی
04:41
67
دولتِ عشق، زرد ملیجه، عامو مَحسِین - محمدرضا فیاض
دولتِ عشق، زرد ملیجه، عامو مَحسِین
05:08
68
ای وطن، افسانه ی سرزمین پدری ام،دیدی ای مه - محمدرضا فیاض
ای وطن، افسانه ی سرزمین پدری ام،دیدی ای مه
04:59
71
ناز لیلی، من از روز ازل، افتخار آفاق - محمدرضا فیاض
ناز لیلی، من از روز ازل، افتخار آفاق
05:38
73
09:10
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام