33

33

توسط ali salehi
1 دنبال کننده70 آهنگ (02:52:43)
#عنوان
1
دستگاه ماهور (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
دستگاه ماهور (مقدمه با سه تار)
02:20
2
مقدمه ی دستگاه ماهور (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
مقدمه ی دستگاه ماهور (دستگاه ماهور)
01:26
3
درآمد با شعر (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد با شعر (دستگاه ماهور)
01:52
4
نغمه ی درآمد (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد (دستگاه ماهور)
02:18
5
درآمد اول (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد اول (دستگاه ماهور)
03:00
6
کرشمه اول (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
کرشمه اول (دستگاه ماهور)
02:39
7
داد و گشایش (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
داد و گشایش (دستگاه ماهور)
03:31
8
05:12
10
طوسی و فرود (دستگاه ماهور) - حاتم عسگری فراهانی
طوسی و فرود (دستگاه ماهور)
01:59
11
آواز بیات ترک (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز بیات ترک (مقدمه با سه تار)
02:37
12
مقدمه آواز مایه (آواز مایه
مقدمه آواز مایه (آواز مایه "بیات ترک")
02:27
13
نغمه ی مقدمه (آواز مایه
نغمه ی مقدمه (آواز مایه "بیات ترک")
01:25
14
درآمد اول (آواز مایه
درآمد اول (آواز مایه "بیات ترک")
02:44
15
نغمه ی درآمد اول (آواز مایه
نغمه ی درآمد اول (آواز مایه "بیات ترک")
01:44
16
کرشمه اول (آواز مایه
کرشمه اول (آواز مایه "بیات ترک")
02:25
17
جامه دران (آواز مایه
جامه دران (آواز مایه "بیات ترک")
01:47
18
آواز افشاری (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز افشاری (مقدمه با سه تار)
02:49
20
01:54
21
نغمه ی درآمد اول (آواز افشاری) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (آواز افشاری)
01:38
22
02:52
23
02:43
24
دستگاه شور (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
دستگاه شور (مقدمه با سه تار)
02:00
26
درآمد با شعر (دستگاه شور) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد با شعر (دستگاه شور)
02:00
27
03:10
28
02:35
29
نغمه ی درآمد اول (دستگاه شور) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (دستگاه شور)
02:19
30
02:22
32
نغمه ی رهاوی (دستگاه شور) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی رهاوی (دستگاه شور)
02:16
33
02:22
34
01:46
36
آواز ابوعطا (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز ابوعطا (مقدمه با سه تار)
02:03
38
درآمد با شعر (آواز ابوعطا) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد با شعر (آواز ابوعطا)
01:54
39
نغمه ی مقدمه (آواز ابوعطا) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی مقدمه (آواز ابوعطا)
02:14
40
01:56
41
نغمه ی درآمد اول (آواز ابوعطا) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (آواز ابوعطا)
01:47
42
کرشمه ی اول (آواز ابوعطا) - حاتم عسگری فراهانی
کرشمه ی اول (آواز ابوعطا)
02:42
43
آواز دشتی (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز دشتی (مقدمه با سه تار)
01:59
45
03:08
46
01:49
47
02:02
48
02:31
49
دستگاه همایون (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
دستگاه همایون (مقدمه با سه تار)
03:10
50
05:08
51
نغمه ی مقدمه (دستگاه همایون) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی مقدمه (دستگاه همایون)
02:18
52
درآمد اول (دستگاه همایون) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد اول (دستگاه همایون)
03:32
53
نغمه ی درآمد اول (دستگاه همایون) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (دستگاه همایون)
02:52
54
کرشمه ی اول (دستگاه همایون) - حاتم عسگری فراهانی
کرشمه ی اول (دستگاه همایون)
03:31
55
04:25
56
نغمه ی چکاوک (دستگاه همایون) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی چکاوک (دستگاه همایون)
02:26
57
بسته نگار (دستگاه همایون) - حاتم عسگری فراهانی
بسته نگار (دستگاه همایون)
01:18
58
01:49
59
آواز بیات اصفهان (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
آواز بیات اصفهان (مقدمه با سه تار)
02:11
60
مقدمه (آواز بیات اصفهان) - حاتم عسگری فراهانی
مقدمه (آواز بیات اصفهان)
03:42
61
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
02:31
62
نغمه ی درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
03:20
63
کرشمه ی اول (آواز بیات اصفهان) - حاتم عسگری فراهانی
کرشمه ی اول (آواز بیات اصفهان)
02:33
64
دستگاه سه گاه (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
دستگاه سه گاه (مقدمه با سه تار)
02:35
65
01:22
66
02:02
67
درآمد اول (دستگاه سه گاه) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد اول (دستگاه سه گاه)
03:07
68
کرشمه ی اول (دستگاه سه گاه) - حاتم عسگری فراهانی
کرشمه ی اول (دستگاه سه گاه)
02:35
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام