استاد شجریان

استاد شجریان

0 دنبال کننده23 آهنگ (01:52:04)
#عنوان
1
پیش درآمد ماهور - محمدرضا شجریان
پیش درآمد ماهور
پیشواز ایرانسل
05:37
2
تکنوازی ساز - محمدرضا شجریان
پیشواز ایرانسل
01:04
4
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)
09:20
5
تصنیف
تصنیف "سروچمان"
06:42
6
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)
04:49
7
تصنیف
تصنیف "خاطر حزین"
پیشواز ایرانسل
05:38
8
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)
08:22
9
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)
03:15
10
تصنیف
تصنیف "بی همزبان"
پیشواز ایرانسل
07:59
11
پیش درآمد افشاری - محمدرضا شجریان
پیش درآمد افشاری
03:30
12
درآمد افشاری و جامه دران - محمدرضا شجریان
درآمد افشاری و جامه دران
03:25
13
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
14
01:49
15
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)
08:04
16
چهارمضراب عراق - محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق
02:26
17
چهارمضراب عراق - محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق
02:26
18
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)
03:04
19
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
20
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)
06:56
21
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
22
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تند تند"
03:12
23
تصنیف
تصنیف "از کفم رها"
05:07
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام