۱

۱

1 دنبال کننده39 آهنگ (05:05:27)
#عنوان
7
سونات (سونات برای پیانو) - محمدرضا تفضلی
سونات (سونات برای پیانو)
07:12
8
تم و واریاسیون ها (سونات برای پیانو) - محمدرضا تفضلی
تم و واریاسیون ها (سونات برای پیانو)
07:25
9
فوگ (سونات برای پیانو) - محمدرضا تفضلی
فوگ (سونات برای پیانو)
04:46
10
آلگرو مدراتو، آلگرو کن موتو، آندانته (سونات برای ویلن سل و پیانو) - محمدرضا تفضلی
آلگرو مدراتو، آلگرو کن موتو، آندانته (سونات برای ویلن سل و پیانو)
09:52
11
آداجیو (سونات برای ویلن سل و پیانو) - محمدرضا تفضلی
آداجیو (سونات برای ویلن سل و پیانو)
05:19
12
لارگتو، پوکو پیو موسو (سونات برای ویلن سل و پیانو) - محمدرضا تفضلی
لارگتو، پوکو پیو موسو (سونات برای ویلن سل و پیانو)
05:31
13
سونات (سونات برای پیانو) - محمدرضا تفضلی
سونات (سونات برای پیانو)
07:12
14
تم و واریاسیون ها (سونات برای پیانو) - محمدرضا تفضلی
تم و واریاسیون ها (سونات برای پیانو)
07:25
15
فوگ (سونات برای پیانو) - محمدرضا تفضلی
فوگ (سونات برای پیانو)
04:46
16
آلگرو مدراتو، آلگرو کن موتو، آندانته (سونات برای ویلن سل و پیانو) - محمدرضا تفضلی
آلگرو مدراتو، آلگرو کن موتو، آندانته (سونات برای ویلن سل و پیانو)
09:52
17
آداجیو (سونات برای ویلن سل و پیانو) - محمدرضا تفضلی
آداجیو (سونات برای ویلن سل و پیانو)
05:19
18
لارگتو، پوکو پیو موسو (سونات برای ویلن سل و پیانو) - محمدرضا تفضلی
لارگتو، پوکو پیو موسو (سونات برای ویلن سل و پیانو)
05:31
21
پاساکالیا بر روی تمی از مالر - محمدرضا تفضلی
پاساکالیا بر روی تمی از مالر
10:18
22
12:35
23
در جدال با خاموشی - کیاوش صاحب نسق
در جدال با خاموشی
11:51
26
لحظه منجمد شده - کیاوش صاحب نسق
لحظه منجمد شده
18:40
27
06:51
28
08:34
37
06:54
39
13:04
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام