لحظه ها - کیاوش صاحب نسق

لحظه ها

#عنوان
1
14 نوامبر 2000 - کیاوش صاحب نسق
14 نوامبر 2000
08:34
2
جستجو - کیاوش صاحب نسق
جستجو
05:15
3
گفتگو - کیاوش صاحب نسق
گفتگو
03:56
4
یافتن - کیاوش صاحب نسق
یافتن
06:28
5
عاشقان - کیاوش صاحب نسق
عاشقان
05:36
6
سوگل - کیاوش صاحب نسق
سوگل
04:48
7
چهارگاه - کیاوش صاحب نسق
چهارگاه
04:02
8
سوال - کیاوش صاحب نسق
سوال
04:24
9
2 مارچ 2002 - کیاوش صاحب نسق
2 مارچ 2002
07:55
10
27 مارچ 2002 - کیاوش صاحب نسق
27 مارچ 2002
06:54
11
کاروان - کیاوش صاحب نسق
کاروان
04:52
12
6 اوریل 2002 - کیاوش صاحب نسق
6 اوریل 2002
13:04
© نشر موسیقی هرمس
3 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام