قدما

قدما

توسط رحمان
1 دنبال کننده86 آهنگ (07:48:16)
#عنوان
11
ماوراءالنهر (راست پنجگاه) - محمدرضا  شرایلی
ماوراءالنهر (راست پنجگاه)
03:48
20
01:52
35
آواز بیات اصفهان، فلوت اکبر خان، آواز سید حسین طاهرزاده - رسول اکبری
آواز بیات اصفهان، فلوت اکبر خان، آواز سید حسین طاهرزاده
03:43
36
نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه، آواز دوگاه با رنگ - رسول اکبری
نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه، آواز دوگاه با رنگ
02:38
37
آواز کردی بیات، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف ما نمی دانیم با عشق - رسول اکبری
آواز کردی بیات، نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان، تصنیف ما نمی دانیم با عشق
03:05
38
آواز غم انگیزکوچصفهان کار و عمل، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه - رسول اکبری
آواز غم انگیزکوچصفهان کار و عمل، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه
03:11
39
همایون، لیلی و مجنون، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه - رسول اکبری
همایون، لیلی و مجنون، نی صفدرخان، آواز علی خان نایب السلطنه
03:11
60
03:10
66
03:03
69
03:17
78
03:17
80
آواز اصفهان،پیش درآمد و رنگ اصفهان - موسی معروفی و یحیی زرپنجه
آواز اصفهان،پیش درآمد و رنگ اصفهان
05:43
82
دستگاه ماهور،سرود وطن - موسی معروفی و یحیی زرپنجه
دستگاه ماهور،سرود وطن
04:54
85
دستگاه ماهور،تصنیف به گردش فروردین - موسی معروفی و یحیی زرپنجه
دستگاه ماهور،تصنیف به گردش فروردین
05:17
86
03:26
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام